Önemli Tarihler
Bildiri (Özet ve Tam Metin) Kabul Son Tarihi:
25 Ağustos 2017
Hakemlerden Dönüş:
30 Ağustos 2017
Bildiri (Özet ve Tam Metin) Revize Son Tarihi:
15 Eylül 2017
Hoş Geldiniz Mesajı
Hidroloji Bilimine ve Ulusal Hidroloji Kongresine Gönül Vermiş
Saygıdeğer Meslektaşlarım
Neden 9. Ulusal Hidroloji Kongresi (UHK 2017) ve Sergisi
1. UHK ulusal düzeyde kurumsallaşmış, “su bilimi” ile ilgilenmenin dışında hiçbir amacı ve refleksi olmayan, ulusal düzeyde tüm hidrolojistleri bir araya getirmeye çalışan bir kongredir.
2. İçme, kullanma, tarım ve sanayi suyu ihtiyacı ve potansiyeli ile hidrolik enerji potansiyeli UHK 2017’de tartışılacaktır.
3. Su yapılarının planlaması, projesi, inşaatı, işletilmesi, bakım ve onarımı aşamalarının tamamında gereksinim duyulan konular ve tarihi su yapıları UHK 2017’de tartışılacaktır.
4. Suyun sürdürülebilir yönetimi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin birlikte ve uyum içerisinde değerlendirilmesi, bu dengenin doğru kullanılıp kullanılmadığı UHK 2017’de tartışılacaktır.
5. Yeryüzündeki yaşam için en önemli öğe olan ve yapay olarak henüz üretilemeyen suyun nitelik ve niceliği UHK 2017’de tartışılacaktır.
6. UHK 2017’de sunulacak olan çalışmaların özetleri bildiri kitabında, genişletilmiş versiyonları ise ULAKBIM tarafından taranan D.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi ile yine 5. Yayım yılını doldurmuş olan D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde yayımlanacaktır.
7. UHK 2017 genç araştırmacılar için ulusal düzeyde ün yapmış meslektaşları ile buluşma, tanışma, ortak proje ve akademik çalışma yapma olanaklarını araştırma fırsatı verecektir.
8. UHK 2017’nin tüm katılımcılarına en iyi sunum ve bildiri ödülü alma fırsatı olacaktır. Genç araştırmacılar ayrı bir ödül programına tabi tutulacaktır.
9. UHK 2017’nin katılımcılarının tamamı, paydaş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmak üzere hazırlanacak olan kongre sonuç bildirgesine katkı yapmış olacaklardır.
10. UHK 2017, su bilimi alanında fikir alışverişinde bulunulması, yeni bilimsel yaklaşımların, teknik ve sektörsel sorunların paylaşılması ve tartışılması, gerektiğinde uygulayıcılara ve paydaşlara tavsiyeler içeren sonuç bildirgesinin deklere edilmesi için bilim insanlarının bir araya getirilmesini amaçlamaktadır.

UHK 2017 ekibi olarak 04 – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan kongrede sizi aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

En içten selam ve saygılarımla,


UHK 2017 ekibi adına
Z. Fuat Toprak


Kongre'nin Başlamasına
13
GÜN
11
SAAT
56
DK.
Duyurular
- Bildirilerin genişletilmiş versiyonları Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi ve Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanacaktır.
- Bildirilerinizi, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderebilirsiniz.

Davetli Konuşmacılar
Oturum Açılış Konuşmaları
Sosyal Medya

Destekleyenler
Kongre Sekreteryası Kongre Organizasyonu
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
21280, Diyarbakır / Türkiye
ulusalhidrolojikongresi9@gmail.com
KD Tourism & Travel
Serdar-ı Ekrem Cad. Braunstein Apt.
No: 20/2 34425
Beyoğlu/İstanbul
damla@kdtours.com
© - tüm hakları saklıdır.     • organizasyon: aktüel event     • created by: minduce & bildiri merkezi